Június 7, 2023 - Róbert, Arianna névnapja
Kispesti Gyöngykagyló Óvoda
Menü
Óvodai beiratkozás 2023/2024 nevelési évre
2023-04-11
Tisztelt Szülők!


A 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról részletesen tájékozódhatnak az alábbi linken:

https://uj.kispest.hu/felhivasok/11910-ovodai-beiratkozas-a-2023-2024-nevelesi-evre


Bánáti Tiborné
Óvoda vezető
Ingyenes óvodai étkezés jövedelmi korlát változása
2023-01-15

H I R D E T M É N Y
az intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról


TISZTELT SZÜLŐK!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) ad) pontja értemében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át, ami a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján megállapított a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére

2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén bruttó 232 000 forint, amely nettó 200 565 forint.

Az intézményi étkeztetés NYILATKOZAT ALAPJÁN történik, amit a szülőknek / törvényes képviselőknek írásban szükséges az intézmény felé leadni.

Kérjük a nyilatkozatok kitöltésénél a fentiek figyelembevételét!
Étkezés lemondása
2022-07-01
Étkezés lemondása mindennap reggel 9 óráig az alábbi elérhetőségeken:

- 282-9961

- gyongykagylo@ovoda.kispest.hu

- https://lakoma.mexxa.hu/lakoma/indexsz.html (szülői internetes felület)

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy csak a következő napi étkezést (és az utána lévő napokat) tudják lemondani.
Tájékoztató az étkezési befizetések, lemondások visszaigényléséről
2022-06-10
A visszaigénylést a gesz@kispest.hu email címen kell megtenni.

A GESZ az összeget bankszámlára tudja visszautalni, ehhez az alábbi adatokra van szükség:
• a szülő neve
• a gyermek neve
• intézmény (Kispesti Gyöngykagyló Óvoda)
• befizető bankszámlaszáma
• számlavezető bank neve.
családi pótlék igénybevételének nyilvántartása
2021-09-02
Tisztelt Szülők!

A köznevelési törvény 2021. szeptember 1-i változása miatt az intézménynek nyilván kell tartania, hogy a gyermek után ki veszi igénybe a családi pótlékot.

41. § (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
i) a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, ha
ez a személy nem a gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője.

Kérjük, hogy a csoportokban lévő, erre készített névsoron ezt nyilatkozzák le.

Megértésüket és segítségüket köszönjük!

Tisztelettel:

Bánáti Tiborné
Óvodavezető
Ingyenes étkezési nyilatkozat 2020. január 1-től
2020-01-06
Kedves Szülők!

A 2020. január 1-től érvényes ingyenes étkezési nyilatkozat és a igénybevételi tájékoztató elérhető óvodánk honlapján a Dokumentumok menüpont alatt. Innen tudják letölteni és kinyomtatni.
Ha erre nincs lehetőségük a nyilatkozat az irodában kérhető.
Elérhetőségek
2019-10-07
Telefonszámaink:

Óvodavezető: 282-8742

Titkárság: 282-9961

Email: gyongykagylo@ovoda.kispest.hu