Június 7, 2023 - Róbert, Arianna névnapja
Kispesti Gyöngykagyló Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük a Kispesti Gyöngykagyló Óvoda weboldalán!

Intézményünk lakótelepi környezetben elhelyezkedő kétszintes épület, melyben 8 csoport (7 homogén, 1 vegyes életkorú) és az emeleten tornatér van. A hangulatos, világos, esztétikus, fejlesztőjátékokkal jól felszerelt csoportszobák megfelelő színterei a gyermekek játékának, változatos tevékenységeinek.
Helyi nevelési programunk a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációja. Ennek értelmében nevelésünk kereteit a gyermekek természetes megnyilvánulásai: a szabad játék és a mozgás adja. A mozgásfejlesztéshez megfelelő és elegendő mozgásfejlesztő eszközökkel rendelkezünk. A játékból és a mozgásból kiindulva gondoskodunk a változatos élményszerzésről, a sokszínű tevékenységről – kultúraátadásról.

Büszkeségünk a tágas, parkosított, gondozott óvodaudvar, melyet az óvoda dolgozói a gyerekekkel közösen és a szülők összefogásával folyamatosan szépítenek. Ennek elismeréseként 2008-ban elnyertük a Polgármesteri Hivatal „Zöld óvodáért” díját. 2013 tavaszán, pályázaton elnyert összegből 4 féle udvari játékkal bővítettük az udvari játékeszközeinket.

A sokoldalúan képzett, összeszokott, együttműködő nevelőtestületünket a gyermek jogainak tiszteletben tartása és a gyermek érdekeinek, mindenek feletti érvényesítése jellemzi. Figyelembe vesszük, hogy a gyermek nevelése a család joga és kötelessége, de fontosnak tartjuk a családokkal való szoros, segítőkész együttműködést.
Nevelésünk alapelve: A gyermekek számára az érzelmi biztonságot nyújtó, az egyénre odafigyelő, befogadó-elfogadó, szeretetteljes légkor megteremtése és a gyermekek alapvető szükségleteinek maradéktalan kielégítése. Nevelésünk biztosítja az egyenlő hozzáférést: a gyermekek egyéni képességének, fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztést, a prevenciót, korrekciót, valamint a szociális hátrányok csökkentését.

Feladataink:

• Mozgásra, játékra épített sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása.
• A gyermek érzelmeinek fejlesztése a közösségi érzelmek és a különbözőségek elfogadásának érdekében.

• Közösségi nevelés: a hagyományok és az óvodán belüli – kívüli közös tevékenységeken keresztül.
• A gyermek képességeinek, fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztés – prevenció, korrekció, tehetséggondozás.
• Együttműködés kialakítása a szülőkkel.
• Olyan érzelmi és erkölcsi szintre juttatni a gyermeket, hogy az új életterét elfogadja, az új szabályokhoz alkalmazkodni tudjon.

Hagyományaink /az óvodai ünnepek mellett/:

• Szüreti mulatság, táncházzal

• Gyöngykagyló-nap /családi rendezvény/
• Régi óvodások találkozója – 5 évenként
• Óvodapedagógusok bábszínháza a nevelési év során több alkalommal

Jeles napok:

• Szüreti mulatság
• Állatok világnapja
• Víz napja
• Föld napja /virágpalánta vásár- és ültetés/
• Madarak, fák napja

Szolgáltatások:
Alapszolgáltatás: logopédia, fejlesztő pedagógia.
Térítéses szolgáltatások szülői igény alapján és az óvoda lehetőségeihez mérten szerveződhetnek.

Óvodánkban a szakértői véleménnyel rendelkező, különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül érzékszervi-, értelmi-, és beszédfogyatékos, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket fogadunk.

Nevelőmunkánk tárgyi feltételeinek javítását a Gyöngykagyló Alapítvány segíti.